• Triển khai hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
  • Triển khai hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới

    Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế- xã hội trên phạm vi toàn cầu. Một số quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động Việt Nam về cơ bản đã khống chế được sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, từng bước nới lỏng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để khởi động lại và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, trong đó có việc tiếp nhận trở lại lao động nước ngoài vào làm việc.

    Xem chi tiết