• Tìm Hiểu Về Chương Trình Thực Tập Sinh Kỹ Năng Nhật Bản
  • Tìm Hiểu Về Chương Trình Thực Tập Sinh Kỹ Năng Nhật Bản

    Thực Tập Sinh Kỹ Năng là chương trình mà chính phủ Nhật Bản đưa ra và được ký song phương với Việt Nam với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế và công-nông nghiệp thông qua việc chuyển giao kỹ thuật, khoa học, và kiến thức về các lãnh vực sản xuất cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Các lao động sang Nhật Bản làm việc theo chương trình này gọi chung là Thực Tập Sinh (TTS).

    Xem chi tiết