MỘT TRONG NHỮNG BIỂU HIỆN QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG UY TÍN , ĐÓ LÀ QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

Tại Mitaco với đội ngũ lãnh đạo hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động tại Nhật Bản luôn thể hiện sức mạnh và uy tín qua quy trình tuyển chọn nhân viên