Mitaco - Trường Cao Đẳng Vĩnh Long: Lễ ký kết chương trình Tuyển Sinh Đào Tạo Tiếng Nhật & Sơ Cấp Nghề & Tuyển Dụng qua Nhật Bản làm việc

Sáng 26/08/2020 – Vĩnh Long – Tại Trường Cao Đẳng Vĩnh Long đã diễn ra buổi lễ ký kết CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT, ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ VÀ TUYỂN DỤNG QUA NHẬT BẢN LÀM VIỆC giữa Trường Cao Đẳng Vĩnh Long và Công Ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (Mitaco).