Clip ngắn được một bạn Thực tập sinh (TTS) được Mitaco phái cử đi trong tháng 10, 2020 và hiện đang ở tại Nhật Bản gửi về. Clip cho thấy đôi chút về thành phố Nhật Bản và bên trong nơi ở của các bạn TTS trong thời gian chịu cách ly 14 ngày theo quy định của Nhật Bản. Có thể thấy chỗ ở các bạn được sắp xếp rất chu đáo với đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày ngay cả trong khu cách ly.