• Khai Trương Trung Tâm Nhật Ngữ Mitaco Vĩnh Long
  • Khai Trương Trung Tâm Nhật Ngữ Mitaco Vĩnh Long

    Tp. Vĩnh Long, ngày 19/01/2021, Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (Mitaco) đã chính thức khai trương Trung Tâm Nhật Ngữ Mitaco Vĩnh Long tại Trường Cao Đẳng Vĩnh Long theo chương trình liên kết giữa Mitaco và Trường Cao Đẳng Vĩnh Long.

    Xem chi tiết