• Mitaco - Lễ Ký Kết Với UBND Huyện Bình Tân Và Trường Cao Đẳng Vĩnh Long
  • Mitaco - Lễ Ký Kết Với UBND Huyện Bình Tân Và Trường Cao Đẳng Vĩnh Long

    Huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - Ngày 10/12/2020, Lễ Ký Kết "Phối Hợp Tuyển Sinh, Đào Tạo Nghề Giai Đoạn 2020-2025" giữa các bên: UBND Huyện Bình Tân, Trường Cao Đẳng Vĩnh Long và Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây (Mitaco) đã diễn ra với sự tham gia của Thường trực Huyện Ủy Bình Tân, Thường trực UBND huyện Bình Tân, Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Bình Tân, Ban Giám Hiệu Trường Cao Đẳng Vĩnh Long, Ban Giám Đốc Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây cùng các vị khách mời và Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Bình Tân.

    Xem chi tiết