Với sự mệnh tạo nên một tương lai tốt đẹp cho thanh niên Việt Nam, công ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Nhân Lực Miền Tây, Hay còn gọi là Mitaco, đã khẳng định vị trí trong lĩnh vực Xuất khâu lao động tại Nhật Bản.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Mitaco không những từng bước tạo nên sự uy tín trong mỗi thanh niên Việt mà còn là công ty tin cậy hàng đầu đối với các doanh nghiệp Nhật Bản.