• Giới thiệu về Visa Tokutei Ginou - Kỹ Năng Đặc Định
  • Giới thiệu về Visa Tokutei Ginou - Kỹ Năng Đặc Định

    Chương trình hợp tác lao động giữa Nhật Bản và Việt Nam nhằm tạo điều kiện liên kết môi trường làm việc, nét đẹp văn hóa và chế độ đãi ngộ của Nhật Bản với nguồn nhân lực lao động được đào tạo dồi dào của Việt Nam. Người lao động sang Nhật với tư cách đi lao động có thời hạn, làm việc trong các nhà máy, công ty tại Nhật với khung thời gian là 5 năm.

    Xem chi tiết