Những câu hỏi thường gặp để hỗ trợ thành viên mới. Truy cập tại đây!
Trung tâm Nhật Ngữ Mitaco
Trung tâm Nhật Ngữ Mitaco

Điện thoại

Địa chỉ

Ngôn ngữ

Tìm kiếm

Thông cáo chính thức từ Esuhai - Kaizen về ảnh hưởng của tình hình lây lan virus COVID-19 (New*)
>Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký Thị thực vào Nhật Bản cho người Việt Nam từ cuối tháng 07 (27/7)
>Về việc đăng ký thay đổi tư cách lưu trú và đăng ký gia hạn thời hạn lưu trú (3/4)

Tuyển dụng đơn hàng
CHỌN GIÁO DỤC & VIỆC LÀM LÀ CƠ SỞ CỐT LÕI
cho sự phát triển một xã hội phồn vinh & bền vững nhất
Bản tin Mitaco
Mitaco 2020: Một năm nội chuyển đầy mạnh mẽ
08/07/2021
20004
Một năm đầy biến động về mọi mặt với không chỉ riêng Việt Nam mà gần như là toàn thế giới bởi sự xuất hiện và hoành hành của đại dịch Covid-19. Rất nhiều kịch bản đã diễn ra và Esuhai cũng không nằm ngoài guồng quay ấy.
Tin tức Nhật Bản
10 điều cần tránh khi giao tiếp với người Nhật
08/07/2021
53
Một năm đầy biến động về mọi mặt với không chỉ riêng Việt Nam mà gần như là toàn thế giới bởi sự xuất hiện ...
Gương mặt JLPT & Thông báo đậu JLPT
GỬI THÔNG BÁO ĐẬU JLPT
GỬI BÀI CẢM NHẬN
Tuyển dụng nhân viên Mitaco
>
Bạn yêu thích công việc làm nghề truyền cảm hứng?
Hành trình Mitaco

Liên kết với các trường Cao Đẳng, Đại Học - tạo cơ hội việc làm tiếng Nhật cho sinh viên