Việt Nam Yêu Thương

Tôi yêu tổ quốc Việt Nam, Hồng Hà Cửu Long sóng reo cuộn dâng.Tôi yêu tổ quốc Việt Nam, chập chùng Trường Sơn mênh mông biển Đông. Việt Nam biết mấy yêu thương lấp lánh trang sử chói ngời đẹp quê hương. Việt Nam đất nước vinh quang đất nước anh hùng bốn ngàn năm huy hoàng.
Tôi yêu từng cánh đồng xanh từng đàn cò bay tiếng sáo diều ngân. Tôi yêu từng phố phường vui dập dìu ngược xui xôn xao dòng sông. Việt Nam biết mấy yêu thương lấp lánh trang sử chói ngời đẹp quê hương. Việt Nam đất nước inh quang đất nước anh hùng bốn ngàn năm huy hoàng
Tôi yêu tổ quốc Việt Nam rạng ngời truyền thống thắng quân ngoại xâm. Tôi yêu tổ quốc Việt Nam đời đời lừng lẫy chiến công vẻ vang. Việt Nam biết mấy yêu thương lấp lánh trang sử chói ngời đẹp quê hương. Việt Nam đất nước vinh quang đất nước anh hùng bốn ngàn năm huy hoàng